.

Từ vựng tiếng trung chủ đề tội phâm (p3) Từ vựng tiếng trung chủ đề tội phâm (p3)

警棍/Jǐnggùn /dùi cui 电警棍/Diàn jǐnggùn /dùi cui điện 警笛/Jǐngdí /còi cảnh sát 防暴盾牌/Fángbào dùnpái /lá chắn chống bạo lực 催泪瓦斯/Cuīlèi wǎsī /b...

Từ vựng tiếng trung - chủ đề tội phâm (p2) Từ vựng tiếng trung - chủ đề tội phâm (p2)

拉皮条/Lā pítiáo /ma cô ( kẻ dắt gái bán dâm ) 应召女郎/ Yìng zhāo nǚláng /gái gọi 卖淫团伙/ Màiyín tuánhuǒ /băng nhóm mại đâm 嫖客/Piáokè /khách làn...

Từ vựng tiếng trung Chủ đề tội phạm Từ vựng tiếng trung Chủ đề tội phạm

逮捕/ Dàibǔ/bắt giữ 当场逮捕 /Dāngchǎng dàibǔ / bắt giữ tại chỗ,bắt quả tang 拘留 /Jūliú / tạm giữ 刑事拘留 /xíngshì jūliú / tạm giữu vì lý do hình ...

Tên đường phố hà nội bằng tiếng trung Tên đường phố hà nội bằng tiếng trung

1.雄王 Xióng wáng Hùng Vương 2.赵婆 Zhào pó Bà Triệu 3.裴氏春 Péi shì chūn Bùi Thị Xuân 4.高胜 Gāo shèng Cao Thắng 5.周文安 Zhōu wén ān Chu Văn An 6...

Tên các loài nấm bằng tiếng trung Tên các loài nấm bằng tiếng trung

1. 木耳                                                Mù'ěr                                       mộc nhĩ, nấm mèo 2. 黑木耳            ...

Từ vựng tiếng trung - Chủ đề tính cách con người Từ vựng tiếng trung - Chủ đề tính cách con người

1 内在心 → nèi zài xīn → nội tâm, khép kín  2 积极 → jī jí → tích cực 3 负面 → fù miàn → tiêu cực 4 扭捏 → niǔ niē → ngại ngùng, thiếu tự tin 5 和善...

Từ vựng tiếng trung chủ đề Đồ dùng văn phòng phẩm 文具 wén jù  Từ vựng tiếng trung chủ đề Đồ dùng văn phòng phẩm 文具 wén jù

  1. 粉笔 Fěnbǐ chalk phấn 2. 词典 Cídiǎn dictionary từ điển 3. 圆珠笔 Yuánzhūbǐ ballpoint (pen) bút bi 4. 百科全书 bǎikē quánshū encyclopedia bá...

Từ vựng tiếng trung chủ đề thảo dược (p5) Từ vựng tiếng trung chủ đề thảo dược (p5)

260 Thiên môn đông 天门冬  tiānmén dōng 261 Thiên nam tinh 天南星  tiānnánxīng 262 Thiên niên kiện 千年健  qiānnián jiàn 263 Thiên thảo 茜草  qiàncǎ...

Từ vựng tiếng trung Chủ đề thảo dược (p4) Từ vựng tiếng trung Chủ đề thảo dược (p4)

220 Sài hồ 柴胡  chái hú 221 Sang liễu 柽柳  chēngliǔ  222 Sinh địa 生地  shēngdì  223 Sinh địa hoàng 生地黄  shēngdì huáng 224 Sinh khương 生姜  sh...

Quảng Cáo